A A A Powiększ tekst
Mapa strony

Zasady ustawiania reklam

USTAWIENIE REKLAM I OBIEKTÓW HANDLOWYCH W PASIE DROGOWYM

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 8.

Wymagane dokumenty:

1. Na trzy miesiące przed planowanym ustawieniem reklamy lub kiosku wnioskodawca składa podanie zawierające nazwę wnioskodawcy, cel zajęcia pasa, powierzchnię reklamy lub rzutu poziomego kiosku w m2 , okres , na który wnioskodawca ubiega się o zezwolenie, a także plan sytuacyjny z zaznaczeniem miejsca ustawienia reklamy lub kiosku.
2. Po otrzymaniu opinii na miesiąc przed planowanym terminem należy złożyć:
- projekt reklamy (z określeniem jej treści) lub kiosku,
- inne dokumenty , jeżeli zostaną one określone w opinii.

Gdzie odebrać formularz:

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na ustawienie reklamy można otrzymać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 8. lub pobrać – (kliknij TU aby pobrać).


Opłaty:

1. Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się na podstawie Uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Nr XVI/107/2012 z dnia 31.08.2012r. ( zgodnie z art. 40, ust. 8 Ustawy o drogach publicznych Dz. U. Z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zmianami).

2. Opłatę naliczoną w zezwoleniu dokonać przelewem na konto ZDP w BS Wysokie Mazowieckie

nr 22 8774 0000 0017 4916 2000 0010

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zmianami).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 , poz. 33 z późn. zmianami).
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126 z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2 za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 8., w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 8. umieszczając opłatę skarbową w znaczkach skarbowych w wysokości 5 zł za odwołanie i 0,50 zł za każdy załącznik.

Informacje dodatkowe:

1. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

 

 

Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl